معرفی مجموعه

مجموعه آتی پژوهان سلام‌گل یک  مجموعه خلاق و نوآور فرهنگی در زمینه کودکان و کشاورزی است که با هدف آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان از طریق کشاورزی و سرگرمی در سال 1398 تاسیس شد.
ما با برنامه‌ها و فعالیت‌های گسترده‌ای که برای کودکان طراحی می‌کنیم آنها را برای مدیریت شرایط و چالش‌های آینده آماده ‌می‌سازیم و تا به امروز هم از طریق طرح‌های آموزشی مثل پرورش کرم ابریشم، کاشت انواع سبزیجات و برگزاری تورهای آموزشی این هدف را دنبال کرده‌ایم.
تمرکز و تاکید ما بر ارتقاء مهارت‌های زندگی، آموزش و افزایش توجه به تغذیه سالم و بهبود فرهنگ غذایی و مصرفی کودکان و خانواده‌ها همراه با سرگرمی است.

همراهان سلام گل