اعلام برندگان مسابقه ی پاستای خوشمزه خانواده بامزه

babydane
qq
من، اسفناج و بابا

مؤسسه سلام گل در راستای گسترش فرهنگ تولید در زمینه محصولات کشاورزی و آشنایی بیشتر با حرفه کشاورزی طرح “من ، اسفناج و بابا ”

طرح سین سلام گل

مؤسسه سلام گل در راستای گسترش فرهنگ تولید در زمینه محصولات کشاورزی و آشنایی بیشتر با حرفه کشاورزی و استفاده بهینه از سبزیجات و میوه‌ها،

طرح سالم بمونیم

تیم سلام گل در راستای گسترش فرهنگ تولید در زمینه محصولات کشاورزی و آشنایی بیشتر با حرفه کشاورزی و استفاده بهینه از سبزیجات و میوهها،

مامان، میوه ها آرزو دارند

یکی از طرح‌های سلام گل با عنوان “مامان! میوه‌ها آرزو دارن” بصورت رایگان در تعدادی از مدارس ناحیه ۲ شیراز با شرکت ۱۲۰۰ خانواده اجرا

q
تور گلخانه

تور باغ انار و مزرعه گوجه‌فرنگی در روز جمعه 30 /1400/07 دومین تور گردشی آموزشی یک روزه سلام‌گل در روز جمعه 30 مهرماه 1400 از

تور ذرت

تور مزرعه ذرت در روز جمعه 1401/07/15 تور گردشی آموزشی یک روزه سلام‌گل در روز جمعه 15 مهرماه 1401 از ساعت 8 صبح تا 12

تور گوجه فرنگی

تور مزرعه گوجه‌فرنگی و شترمرغ در روز جمعه 1400/07/23 اولین تور گردشی آموزشی یک روزه سلام‌گل در روز جمعه 24 مهرماه 1400 از ساعت 8