سلام‌گل برای پرزنت طرح”مامان! میوه‌ها آرزو دارن” در مسابقات و فستیوال‌های کشوری و بین‌المللی، از کودکان شرکت کننده در این طرح برای همکاری دعوت به عمل آورد که با همراهی جمعی از این عزیزان فیلمی تهیه و برای فستیوال ارسال گردید.
ساعات زیبایی را در کنار کودکان سپری کردیم و از بودن در کنار آنها بسیار خوشوقت شدیم. امیدواریم آنها هم از بودن در کنار تیم ما لحظات خوبی را گذرانده باشند.
درهای دفتر سلام گل همیشه باز است و همواره پذیرای حضور گرم شما عزیزان خواهد بود.