مامان، میوه ها آرزو دارند

یکی از طرح‌های سلام گل با عنوان "مامان! میوه‌ها آرزو دارن" بصورت رایگان در تعدادی از مدارس ناحیه ۲ شیراز با شرکت ۱۲۰۰ خانواده اجرا شد. در این طرح بچه‌ها…

ادامه خواندنمامان، میوه ها آرزو دارند