گزارش آنتالیا

نمایشگاه کشاورزیGrowtech بزرگترین نمایشگاه کشاورزی کشور ترکیه است که هر ساله در ماه نوامبر در شهر آنتالیا که قطب کشاورزی این کشور است برگزار می‌شود.این نمایشگاه قدمتی 20 ساله دارد…

ادامه خواندنگزارش آنتالیا

تبلیغات بازرگانی خلاقانه

چی توز و اخراعاتش هدف ما از بازنشر این تبلیغ, آموزش و اطلاع رسانی است.این برند بیشتر تبلیغات خود را بر اساس دستان آغشته چیتوز (مشابه کرانچی و پفک) اجرا…

ادامه خواندنتبلیغات بازرگانی خلاقانه

آزار دادن یک بچه باعث کشتن دوران کودکی او میشود

هدف ما از بازنشر این تبلیغ, آموزش و اطلاع رسانی است." محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت"در این تبلیغ یک روز (صبح تا شب) یک کودک که مورد…

ادامه خواندنآزار دادن یک بچه باعث کشتن دوران کودکی او میشود