گزارش آنتالیا

نمایشگاه کشاورزیGrowtech بزرگترین نمایشگاه کشاورزی کشور ترکیه است که هر ساله در ماه نوامبر در شهر آنتالیا که قطب کشاورزی این کشور است برگزار می‌شود.این نمایشگاه قدمتی 20 ساله دارد…

ادامه خواندنگزارش آنتالیا