فرم ثبت نام مستند ساز کوچولو

در صورتی که تلفن ثابت ندارید داخل فیلد "ندارم" را بنویسید
در صورتی که کسی شمارا به این طرح دعوت کرده است نام او را بنویسید در غیر اینصورت این فیلد را خالی بگذارید