معرفی مستند ساز کوچولو

طرح تابستانه و مستند سازی مجموعه سلام گل با هدف اموزش مستند سازی،تقویت ویژگی هایی همچون صبر، اشنایی کودکان با طبیعت و عناصر حیاتی آن و تقویت فن بیان و…

ادامه خواندنمعرفی مستند ساز کوچولو