آزار دادن یک بچه باعث کشتن دوران کودکی او میشود

هدف ما از بازنشر این تبلیغ, آموزش و اطلاع رسانی است.
” محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت”
در این تبلیغ یک روز (صبح تا شب) یک کودک که مورد آزار قرار گرفته را به شکل مستند با ساختار سینمایی میبینیم.
تبلیغ شامل دوازده نما میباشد.
صدا های محیطی که صدابرداری شده همراه با موسیقی شنیده می‌شود.
استفاده از بازیگران مشابه یا حتی دوقلو که یکی از آنها با گریم در نقش بچه بیجان ظاهر شده، باعث میشه که کل کار های این کودک طولانی تر و خسته کننده تر بشود. (حضور اون دوقلوی بیجان کارها را برای کودک سخت تر می کند)
در نمای پنجم از بی جان بودن کودک مطمئن می شویم.
در نمای هفتم خستگی کودک از حمل دوقلوی بیجان.
در نمای نهم در کنار بودن دوقلوی بیجان باعث می‌شود که بچه نتواند با دوستانش بازی کند.
در نمای یازدهم تنهایی کودک را نشان میدهد.
پیام: آزار دادن یک بچه باعث کشتن دوران کودکی او میشود.
میگوید، هر کودکی که آزار و اذیت ببیند، مجبور است این درد و این بار را در کل دوران کودکی با خودش حمل کند.
اون دوقلوی بیجان نشان از درد و رنج کودک است.

دیدگاهتان را بنویسید