استفاده کمتر و دوباره از آب

کشاورزان مهم ترین افرادی هستند که مسئول تهیه مواد غذایی برای انسان ها هستند.
برای کشاورزی و تولید محصولات غذایی آب زیادی مصرف می شود. وقتی کشاورز از آب استفاده می کند یا زمانی که در خانه از آب استفاده می کنیم حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد از آبی که مصرف می کنیم به محیطی برگردانده می شود که برای هدف های دیگر استفاده می شود.
از آبی که برای آبیاری استفاده می شود حدود نیمی از آن قابل استفاده دوباره می باشد.

پس اگر آب بدون توجه مصرف شود و جای آن پر نشود تا چند سال دیگر تمام شده و ما نخواهیم توانست غذا تهیه کنیم.

به نظر شما ما چه کارهایی می توانیم انجام دهیم تا آب کمتری هدر برود؟
چطوری میتوانیم در مصرف آب صرفه جویی کنیم و بتوانیم آبهای مصرف شده را دوباره استفاده کنیم؟

دیدگاهتان را بنویسید