آلاله

کاشت پیاز گل آلاله در سال 1395 به عنوان اولین تجربه سلام گل با کودکان در مدارس، تجربه بسیار جذاب و آموزنده‎ای بود. هم برای تیم و هم برای دانشآموزان مدارس پرتو علوی دختران و امام رضا پسران. تیم تأتر شیراز در این راه بسیار همراه بودند و با اجرای یک تأتر کمدی، روش کاشت و نگهداری از گیاهان را به کودکان آموزش داده و در عین حال یک روز زیبا و به یاد ماندنی برای دانشآموزان و مربیان رقم زدند. هم زمان با اجرای تأتر، اعضای تیم سلام گل پک های کاشت که شامل گلدان، خاک، پیاز گل آلاله و آب پاش بود را در بین دانشآموزان توزیع کرده و سپس در طول کاشت گل در کنار بچه ها بوده و به تک تک آنها کمک کردند. بعد از اتمام کار کاشت، دانشآموزان گلدانهای خود را به خانه برده و بر اساس آموزشها از آن مراقبت کردند. در نهایت به بهترین و زیباترین آلاله که در پی مراقبت اصولی رشد کرده بود جایزه تعلق گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید