اوتیسم و طبیعت

با توجه به اینکه کودکان اوتیسم در زمینه مهارت های ارتباطی دچار مشکل هستند و ضعیف عمل میکنند ، ارتباط با گیاهان و طبیعت میتواند باعث کاهش بعضی از نشانه های اوتیسم در این کودکان شود.
فعالیت در فضایی مانند محیط طبیعی به دلیل برقراری ارتباط با حیوان،آب،گیاه باعث بهبود وضعیت روانی و اجتماعی آنها میشود ؛ و این مساله می تواند باعث کاهش مشکلات آنها شود.

براساس تحقیقات میتوان گفت والدینی که کودک دارای اوتیسم دارند بهتر است هر از گاهی برنامه ای برای رفتن به طبیعت داشته باشند و کودک خود را به فضای باز،پارک،جنگل،کوه و… ببرند.
کودکان دارای اوتیسم با رفتن به طبیعت آرامش پیدا می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید