با آنچه رشد دادی چکار میکنی؟

داستان “با آنچه رشد دادی چکار میکنی؟” درباره پسر بچه ای به اسم میشل است.
او دانه کوچکی در باغچه کاشته است و با لذت به رشد آن می پردازد

دیدگاهتان را بنویسید