برندگان مهمان اسپانیایی قسمت دوم

تیم سلام گل در راستای آموزش کشاورزی و مسیولیت پذیری به بچه ها طرح مهمان اسپانیایی که کاشت گوجه فرنگی و مراقبت از آن را به بچه ها داد. بسیاری در این طرح شرکت کردند.

دیدگاهتان را بنویسید