تاثیر رنگ ها بر کودکان

رنگ ها از نظر عاطفی و ذهنی بر روی کودکان تاثیر می گذارند.
مطالعات نشان داده رنگ ها خلاقیت،بهره وری و ظرفیت یادگیری مغز را توسعه می دهند.
کودکان سالم که در مراحل رشد طبیعی به سر می برند ، طبعاً گرایش به انتخاب رنگ های گرم دارند و این رنگ نشان از نوعی وابستگی ،علاقه،تحرک و تمایل به زندگی است.
فقدان رنگ در تمام یا قسمتی از نقاشی می تواند نشانگر خلاء عاطفی و گاهی دلیل بر گرایش های ضداجتماعی باشد.
راه هایی که می توان با رنگ ، کودک را در یک محیط یادگیری تحت تاثیر قرار داد:
۱_ رنگ مناسب باعث افزایش یادگیری و افزایش عملکرد حافظه در کودکان میشوند. رنگ مناسب می تواند سطح توجه دانش آموزان را افزایش دهد و به کاهش خستگی و افزایش دامنه توجه کمک کند.مربیان برای تشویق یادگیری ، تمرکز و افزایش هوشیاری و آگاهی لازم است از رنگهایی که جلب توجه می کنند استفاده کنند.

۲_ رنگ می تواند به خواندن کمک کند.از زمینه های کم نورتر که به سطح خوانایی بالاتر کمک میکند، استفاده کنید.
رنگ میتواند از نظر روحیه و رفتار در کودکان متفاوت باشد برای مثال کودکان مبتلا به اوتیسم بیشتر تحت تاثیر رنگ ها قرار می گیرند.انتخاب رنگ اطراف آنها می تواند بر رفتار آنها تاثیر بگذارد.بنابراین ایجاد یک محیط گرم (اما نه بیش از حد) ضروری است؛ زیرا کودک مبتلا به اوتیسم به صدا و نور حساسیت بیشتری نشان می دهند.از رنگ می توان برای حمایت از کودکان کم بینا استفاده کرد،درواقع رنگ هایی که متضاد هستند و باعث ایجاد تمایز بین سطوح می شوند می توانند به درک اندازه و فاصله ی بین اجسام یا فضا در کودکان کم بینا کمک کنند.
۳_ رنگ می تواند بر روحیه و احساسات کودکان در یک محیط یادگیری تاثیر بگذارد.
بنابراین باید در انتخاب رنگ برای کودکان دقت کافی داشت.

دیدگاهتان را بنویسید