تبلیغات بازرگانی خلاقانه

چی توز و اخراعاتش

هدف ما از بازنشر این تبلیغ, آموزش و اطلاع رسانی است.
این برند بیشتر تبلیغات خود را بر اساس دستان آغشته چیتوز (مشابه کرانچی و پفک) اجرا میکند، این تبلیغات هم از آنها جدا نیست.
مفهوم آن است که بیشتر پیشرفت های بشریت برای زندگی راحت تر به خاطر انگشتان آغشته به چیتوز بوده و از آنجا سرچشمه می گیرد.
تبلیغ شامل چهار سکانس است.
سکانس اول در هشت نما سوال را طرح می کند و با ورود به ذهن شخصیت جواب آن سوال به صورت یک ایده و اختراع ظاهر می‌شود. ریتم موسیقی با شانه بالا انداختن شخصیت زن هماهنگ می‌شود که بعد از آن صدای خوردن چیتوز را به صورت واضح می شنویم. (در نمای چهارم این سکانس) توجه کنید که بسته بندی محصول و نام برند مشخص و واضح روبه‌روی دوربین قرار گرفته.
سکانس دوم جواب مشکل جارو را به صورت اختراع در ذهن شخصیت نشان می دهد. برند چیتوز کمتر از سکانس قبل مشخص است و قسمت بامزه آن این است که سگ ها از جارو متنفرند و شخصیت صاحب یک سگ است.
سکانس سوم در سیزده نما مانند قبلی ها حل مشکل را با اختراع در ذهن شخصیت نشان می‌دهد. در این سکانس موسیقی کاملاً قطع می شود و به جای آن افکت صوتی شنیده می شود، دلیل آن توجه به صدای زنگ موبایل در کتابخانه است. موسیقی در نمای دوازده این سکانس دوباره شنیده میشود.
سکانس چهارم در دوازده نما اختراع ماشین خودران را در ذهن شخصیت نشان می دهد. در این سکانس برند چیتوز کمتر از باقی سکانس ها مشخص است. قسمت بامزه این هست که سه شخصیت (دو سرنشین و هوش مصنوعی ماشین) برای اینکه چه کسی قرار است با این اختراع پولدار شود بحث میکنند.
پیام آخر: اگر چیزی بدون استفاده از دست هست، پس زیر سر چیتوز هست.
ارجاع به ریشه داشتن تمام اختراعات در این برند.

دیدگاهتان را بنویسید