درختان را در آغوش بگیرید

شاید فکر کنید طبیعت چیزی بی ارتباط با فضاهای شهری ما است.
اما درختان همیشه بخش مهمی از شهر های موفق را تشکیل میدهند.
درختان در سلامتی شهروندان نقش مهمی دارند و سلامت روانی ما را هم تحت تاثیر قرار میدهد.
تحقیقات نشان می دهد برگ سبز درختان تمرکز را افزایش میدهد و از استرس و فشار کم میکند.
جنگل های شهری هر ساله هزاران نفر را نجات میدهد و بسیاری دیگر را بهبود میبخشد.
درختان هوای تنفسی ما را تمیز می کنند و ذرات معلق مضر در هوا را به ذراتی که کمتر مضر هستند تبدیل میکنند.
اگر درخت نبود ما نمیتوانستیم وجود داشته باشیم‌.
آنها کیفیت زندگی را به طور کلی بهبود میبخشند و باعث شادی بیشتر مردم میشوند.
درختان بازدید از بیمارستان و روزهای تعطیل را کاهش داده اند و حتی نشان داده شده است که میزان خشونت در خانواده را کاهش میدهد و محله های اجتماعی و امن تر را پرورش میدهد.
مکان هایی با طبیعت و درختان ممکن است زمینه هایی را فراهم کنند که در آن روابط تقویت شود و خشونت کاهش یابد.
حتی نشان داده که بیماران بیمارستانی که منظره اتاقشان دیوار های آجری است و گیاهی در جلوی پنجره شان نیست دیرتر و آهسته تر از آنهایی که منظره اتاقشان درختان بودند بهبود یافتند.
محله هایی با خیابان و پارک های سایه دار فضای بیرونی ایجاد میکنند که مردم را به خود جلب میکند.وقتی افراد به سمت فضاهای دارای درخت کشیده میشوند ، احتمال تعامل با همسایگان و دوست شدن بیشتر میشود.
درختان به همان اندازه برای محیط زیست مفید هستند و به سلامت سیاره ما کمک میکنند‌.
درختان آب باران را رهگیری میکنند و از آن صرفه جویی میکنند تا به جای اینکه در آبراه های محلی جاری شود در زمین نفوذ کند.آنها همچنین فاضلاب و موادشیمیایی مزرعه را فیلتر میکنند ، اثرات ضایعات حیوانی را کاهش میدهند و به فرسایش کمک میکنند.

*بنابراین جلو بروید و درختان خود را در آغوش بگیرید.آنها شایسته آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید