طرح پروانه ها

سلام گل به دنبال ایجاد محیطی آموزشی همراه با خلاقیت و نوآوریست. آموزشی همراه با شادی و نشاط، همراه با ایجاد ایده هایی نو و پویا.تا هرآنچه که کودکان برای زندگی در جامعه امروز نیاز دارند را از طریق کشاورزی و تولید بیاموزند.
به همین منظور و در راستای برگزاری مسابقات و طرح های متعدد، در اردیبهشت و خرداد 1400 با طرحی تحت عنوان “پروانهها ” به خانه ها رفت، در کنار کودکان در قرنطینه.
در این طرح آشنایی عملی کودکان با چرخه حیات پروانه، لذت، بازی، آشنایی با دنیای کسب و کار، آشنایی عملی با مباحث زیست شناختی و همچنین مسئولیت‎پذیری کودکان بود.
در این طرح تعداد 5 عدد کرم ابریشم بسیار کوچک در اختیار هر کودک قرار گرفت و کودکان با تغذیه و رسیدگی به کرم‌ها با فرایند رشد، پیله بستن و دگردیسی کرم ابریشم آشنا شدند.

دیدگاهتان را بنویسید