محیط زیست دوستانه

محیطی که بهتر می توانید فرزندان خود را در آن پرورش دهید محیط زیست دوستانه است.آموزش و انتقال مهارت هایی در مورد دوست داشتن و مراقبت از محیط زیست به فرزندان بسیار مهم است.در این امرباید فرزندتان را در مورد چیزهای ساده ای که می تواند برای او به سبک زندگی تبدیل شود آموزش دهید.

به نظر شما چگونه می توانید کودک خود را به فرد ی دوستدارمحیط زیست ترغیب کنید؟

*اوقات خود را در طبیعت سپری کنید : اوقات با کیفیتی را با کودک خود در طبیعت در فضای باز یا جایی نزدیک به طبیعت بگذرانید.کودک خود را به پارک ها ببرید و سعی کنید زیبایی طبیعت را به او بگویید و از او نیز بخواهید زیبایی های طبیعت را به شما بگوید.سعی کنید در مورد تمام خلاقیت هایی که در زندگی مهم است با او صحبت کنید. کودک با دانستن این اهمیت می تواند به مراقبت ازطبیعت فکر کند و همچنین مایل اسیت در مورد این موضوع با دوستان خود نیز صحبت کند.

*کاهش ، استفاده مجدد و بازیافت : به کودک خود بیاموزید که هنگام بیرون آمدن از اتاق چراغ ها را خاموش کند و در مصرف برق صرفه جویی کند. شما باید بازیافت را به یک عادت تبدیل کنید و فرزندان خود را نیز به این امر دعوت کنید.به او بیاموزید که زباله ها را در سطل زباله بیندازند و هر نوع زباله ی تر و خشک باید سطل زباله ی مخصوص داشته باشد.بازیافت اصلی ترین چیزی است که اکثریت خواهان آن هستند، زیرا اولین قدم برای حفظ محیط زیست دوستانه است و برای کودکان ساده و آسان است. هنگامی که آنها شروع به انجام آن میکنند ،آنها می خواهند همه چیز تمیز شود.

*عاشق حیوانات و باغبانی : حیوانات همیشه تحت تاثیر آلودگی قرار گرفته اند.شما باید به کودک خود بیاموزید که برای حفظ محیط زیست باید دوستدارحیوانات بود و به حیوانات عشق ورزید. باغبانی روش خوبی برای حفظ یک محیط سازگار با محیط زیست است.بازی در خاک راهی سرگرم کننده برای آموزش طبیعت به کودک است.کودک عشق باغبانی است زیرا با این کار شاهد رشد سبزیجات با گیاهان خود خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید