مدارس ژاپن

جالب است بدانید مدارس ژاپن سرایدار ندارند.در ژاپن دانش آموزان تا 10 سالگی امتحان ندارند. آنها تا این زمان یاد می گیرند که چگونه زندگی کنند. یاد می گیرند از حیوانات مراقبت کنند ، به دیگران احترام بگذارند و طبیعت را درک کنند. آنها در طول این مدت ارزش هایی چون خودکنترلی ، مسئولیت و عدالت را می آموزند . به گفته یکی از آموزگاران ژاپنی ،مدرسه فقط آموزش کتاب ها نیست،مدرسه آموزش عضو جامعه بودن ومسئولیت پذیری به عنوان یک عضو جامعه می باشد. هدف مدارس عمومی آموزش تمام جنبه های زندگی است نه تنها آموزش کتاب.

آنها زندگی کردن را یاد می گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید