مسابقه مهمان اسپانیایی سلام گل 4

مسابقه مهمان اسپانیایی یک مسابقه برای کودکان و خانواده های سلام گلی بود که کودکان تشویق به کاشت گوجه فرنگی شدند.

دیدگاهتان را بنویسید