کاشت بذر شاهی

مجموعه سلام‌گل با هدف آموزش مهارت‌های زندگی به وسیله کشاورزی و سرگرمی، در زمان شروع همه‌گیری کرونا سومین طرح خود را تعریف نمود.
انگیزه اصلی اجرای این طرح، با عنوان “کاشت شاهی پشت پنجره اتاق” همراهی و همدلی تیم سلام‌گل با کودکان در زمان قرنطینه و به دنبال آن آشنایی خانواده ها با بخش کوچکی از کشاورزی شهری – با توجه به افزایش میزان آپارتمان نشینی- عنوان گردید.
در این طرح تیم سلام‌گل بذر شاهی را به صورت رایگان در اختیار کودکان و خانواده ها قرار داد و از آنها خواست تا از مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول خود فیلمی همراه با توضیحات تهیه و برای سلامگل ارسال کنند.
در این طرح به کسانی که تمامی مراحل را به درستی اجرا کردند جوایزی اهدا شد.

دیدگاهتان را بنویسید