من، اسفناج و بابا

مؤسسه سلام گل در راستای گسترش فرهنگ تولید در زمینه محصولات کشاورزی و آشنایی بیشتر با حرفه کشاورزی طرح “من ، اسفناج و بابا ” را برگزار کرد.
این طرح به صورت رایگان اجرا شد و بذراسفناج در بین شرکت کنندگان دوشنبه 7 آذر ماه 1400 در پژوهشسرای رازی توزیع شد.
آموزش و توضیحات مربوط به کاشت و نگهداری اسفناج به صورت فیلمی تهیه و در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت. کودکان این بذر را به کمک پدرهایشان در محیط خانه و در قرنطینه _ به دلیل شیوع شدید کرونا_ و در ظروف بازیافتی کاشته و در هنگام کاشت، فیلمی از همکاری کودک و پدر در حالی که کودک در آن توضیح مختصری از نحوه کاشت و نگهداری اسفناج می داد تهیه و همراه با فیلم بقیه مراحل از جمله تهیه یک غذای سالم توسط کودک و مادر برای تیم سلام‌گل ارسال نمودند.
هدف طرح:
آشنایی کودکان با سبزی اسفناج، نحوه تولید و خواص آن
همکاری اعضاء خانواده پدر ومادرجهت تولید یک محصول ارگانیک
درک کودکان از زحمات مادران در مرحله ای که اسفناج باید تبدیل به یک غذا شود.
موارد مهم در طرح من، اسفناج و بابا:
تولید محصول ارگانیک
ایجاد حس مسئولیت پذیری در کودکان در جهت حفظ و نگهداری یک موجود زنده به نام گیاه
درک زحمات پدر و مادر در مسیر تهیه و آماده نمودن غذا
تقویت مهارت فن بیان کودک از طریق توضیحاتی که در مراحل از کاشت بذر تا تهیه غذا توسط خود کودک صورت می‎گیرد.
در این طرح 349 دانشآموزان دوره اول ودوم ابتدایی دختر و پسر، مدرسه نابینایان شوریده شیرازی و استثنایی خیریه اسلامی شرکت کردند که تعداد 111 فیلم و عکس برای طرح “من، اسفناج و بابا” ارسال نموده‌اند،
و در نهایت، 15 نفر از شرکت کنندگان به عنوان برنده معرفی شده و به همه شرکت کنندگان تقدیرنامه اهدا گردید.

دیدگاهتان را بنویسید