چرخه زندگی پروانه

کرم ابریشم برای تبدیل شدن به پروانه باید مراحلی را طی کند.

دیدگاهتان را بنویسید