کاشت نشاء کاهو در دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

مجموعه سلام گل، دومین پروژه آموزشی-علمی خود را در دبستان دخترانه دانشگاه شیراز در روز دوشنبه 9 دی ماه 1398 اجرایی کرد. در این پروژه تعداد 100 دانش آموز دختر کلاس اول دبستان در کاشت نشاء کاهو در گلدان شرکت داشتند.

دیدگاهتان را بنویسید