کاشت نشاء کاهو در مجتمع آموزشی امام رضا

مجتمع آموزشی فرهنگی امام رضا شیراز سومین انتخاب مجموعه سلام گل برای اجرای پروژه آموزشی – علمی کاشت نشاءکاهو توسط دانش آوزان کلاس اول و چهارم دبستان بود.

دراین پروژه 145 دانش آموز پسر کلاس اول و 150 دانش آموز کلاس چهارم دبستان حضور داشتند. هدف از برگزاری این پروژه های آموزشی سریالی ، افزایش آگاهی کودکان با اجزای گیاه، نحوه ی کاشت گیاه، آشنایی هرچه بیشتر کودکان و خانواده هایشان با کشاورزی، کاشت خانگی، تولید غذای سالم در خانه و ایجاد یا افزایش حس مسئولیت پذیری کودکان در قبال گیاه(موجود زنده) و حفظ و نگهداری آن می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید