کاشت نشاء کاهو

تیم سلام‌گل در سال 1398 با حضور در مدارس دخترانه و پسرانه‌ی دانشگاه شیراز و مدرسه پسرانه‌ی امام‌رضا(ع)، همراه با اجرای تئاتر کودکانه در حیاط مدارس، اهداء نشاء کاهوی فرانسوی و آموزش کاشت نشاءها به دانش‎آموزان و معلمان، دومین طرح خود را به صورت رایگان اجرا نمود.
در ابتدای این طرح تیم سلام گل با کمک تیم اجرا کننده نمایش، توضیحاتی درباره کشاورزی، گیاه و اهمیت آن به کودکان دادند و سپس کودکان را به گروه‌های چند نفره تقسیم و برای هرگروه مسئول فنی مشخصی تعیین شد که نشاء کاهو, گلدان و خاک تهیه شده را در اختیارشان قرار داده و کمک کند تا کودکان نشاء خود را به طور صحیح در گلدان‌ها کاشته و به میزان مناسب خاک بریزند.
بعد از گذشت مدت زمان تعیین شده، تیم سلام‌گل به کودکانی که به بهترین نحو از کاهوی خود نگهداری کرده بودند جوایزی اهداء نمود.

دیدگاهتان را بنویسید