کشاورزی ، قدردانی و پاداش

تحقیقات بنیاد آموزش مقدماتی نشان داد که درک ضعیفی از محل تهیه ی غذا در میان کودکان دبستانی وجود دارد و اکثرکودکان دبستانی نمی دانند غذایی که بر سر میز آنها می آید از کجا و چگونه آماده شده است.

کشاورزی باعث قدردانی می شود.گذراندن یک روز یا یک هفته در یک مزرعه نحوه ی دید به غذا را تغییر می دهد و باعث می شود کودکان قدردان باشند.

کشاورزی به بچه ها می آموزد که نتیجه کار سخت موجب پاداش شیرین می شود.در عین حال متوجه میشوند که پس از تلاش گاهی با شکست روبه رو می شوند.کشاورزی یکی از سخت ترین مشاغلی است که از نظر روحی و جسمی استرس زا است اما در پایان بسیار ارزشمند است.

دیدگاهتان را بنویسید