یک دانه بکار و ببین چه چیزی رشد می کند

داستان “یک دانه بکار و ببین چه چیزی رشد میکند” داستانی جذاب و زیبا برای کودکان است که کودکان را برای کاشتن بذر و نگهداری از آن تشویق میکند.
مایکل بذری می کارد و از رشد آن شگفت زده میشود که رشدگیاه انقدر زیبا است.

دیدگاهتان را بنویسید