من، اسفناج و بابا

مؤسسه سلام گل در راستای گسترش فرهنگ تولید در زمینه محصولات کشاورزی و آشنایی بیشتر با حرفه کشاورزی طرح “من ، اسفناج و بابا ” را برگزار کرد.این طرح به…

ادامه خواندنمن، اسفناج و بابا

طرح سین سلام گل

مؤسسه سلام گل در راستای گسترش فرهنگ تولید در زمینه محصولات کشاورزی و آشنایی بیشتر با حرفه کشاورزی و استفاده بهینه از سبزیجات و میوه‌ها، جهت هدر رفت کمتر غذا…

ادامه خواندنطرح سین سلام گل

طرح سالم بمونیم

تیم سلام گل در راستای گسترش فرهنگ تولید در زمینه محصولات کشاورزی و آشنایی بیشتر با حرفه کشاورزی و استفاده بهینه از سبزیجات و میوهها، جهت کاشت سبزیجات و در…

ادامه خواندنطرح سالم بمونیم