کاشت نشاء کاهو در مجتمع آموزشی امام رضا

مجتمع آموزشی فرهنگی امام رضا شیراز سومین انتخاب مجموعه سلام گل برای اجرای پروژه آموزشی - علمی کاشت نشاءکاهو توسط دانش آوزان کلاس اول و چهارم دبستان بود. دراین پروژه…

ادامه خواندنکاشت نشاء کاهو در مجتمع آموزشی امام رضا

کاشت نشاء کاهو در دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

اولین پروژه آموزشی-علمی کاشت کاهو، توسط مجموعه سلام گل در مدرسه پسرانه دانشگاه شیراز کلید خورد.این پروژه با هدف آشنایی 81 دانش آموز کلاس اول دبستان با نشاء و ریشه…

ادامه خواندنکاشت نشاء کاهو در دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

کاشت نشاء کاهو در دبستان دخترانه دانشگاه شیراز

مجموعه سلام گل، دومین پروژه آموزشی-علمی خود را در دبستان دخترانه دانشگاه شیراز در روز دوشنبه 9 دی ماه 1398 اجرایی کرد. در این پروژه تعداد 100 دانش آموز دختر…

ادامه خواندنکاشت نشاء کاهو در دبستان دخترانه دانشگاه شیراز